17 декември 2011

Свят на колизии (след Хегел)


Колизия – това е сблъсък на противоположности, при което противоположностите остават несвойствени една на друга.

Колизията не може да се разреши, тя може единствено да се отстрани, в случай, че се изолират противостоящите си елементи.

Колизията се снема чрез изолация, при което противоположностите остават в себе.
Няма никакво за себе си, няма никакво опосредстване в другостта.

Погледнато строго, това не е свят на противоположности, това е чисто и просто свят от отделности.