16 февруари 2011

Уплах и страх


В българския език има две думи, които на пръв поглед имат много сходно значение: заплашвам и застрашавам. Това обаче е така само на пръв поглед и тяхната разлика може да ни разкрие и разликата в значението на думите уплах и страх.

Заплашвам означава отпращането на заплаха, нещо което цели да предизвика уплах у онзи, към когото е насочена. Т.е. същността на заплашването се състои в това да предизвика промяна в психологическото състояние.

Застрашавам обаче нито цели, нито предизвиква промяна в психологическото състояние на застрашения, а бележи нещо (или по-скоро нищо), което го засяга в цялостното му съществуване и устои. Нещо/нищо, което тегне над целия него без оглед на психологическото му състояние. Ето защо страхът, че сме застрашени, това не е психологическо състояние, това е начин на съществуване. Нашият начин.

___________
В почит и прочит на Киркегор.