14 август 2010

Степени на несвободата


1. Болката е фиксацията върху собствената ни крайност, превръщане на свободата в природа.

2. А свободата, наблюдавана като нещо външно и чуждо, задължително потиска, кара ни да се чувстваме несвободни.

3. Това, второто, взето в отношение към първото, е потенцираната несвобода - веднъж в болката, втори път в отказа ни да се освободим от нея. - Казано по Киркегор - разядосването да упорстваме в несвободата.