19 юли 2010

Думите и светът


Синът ми Петър все повече прибягва до силата на думите - не толкова сам да ги изговаря, колкото да ги изисква от нас. При всеки любопитен и интересен феномен той сочи и настоява за коментар, обяснение или дори само описание.
Описанието често е достатъчно. Защо?

- Думите правят света общ - те го извеждат извън неговата частност и случайност и го правят споделим, обект на общ интерес.

- Думите правят света обозрим и проницаем, а дори да има нещо съзряно отвъд думите, то получава своята уникалност тъкмо чрез това.

- Думите правят света уютен, удостоверяват го в семейна обстановка, превръщат го в дом.