24 юни 2010

За здравето на човеците


Чувството, че мястото ти не е в този свят (и надеждата, че такова място все пак има), често е най-сигурният симптом за добро морално здраве. Защото обитателите, които се чувстват изцяло на място в този-тук свят, обикновено са лишени (или по-скоро са се лишили) от всякакви основания за самоуважение. А самоуважението (наред с уважението към другия) е един от основните конституенти на доброто морално здраве.

Маурицио де Агостини, Писмо от чужбина