20 май 2010

Суетата, няколко дефиниции


1. Суетата е отчаяние. Отчаяно бягство от себе си чрез привнесена идентичност.

2. Суетата е пустош – пустотата на вътрешното за сметка на външното.

3. Суетата е самотност, в която присъствието на другия е инструмент за себелюбуване.

4. Суетата е суета на суетите – тя тавтологично се храни от себе си и загива от себе си.

5. Суетата е панаир – пространство, в което се акумулират само частни присъствия и частни интереси.

6. Суетата е мизерия (нещастие), в която ласкан и ласкател, оплакван и оплаквачки само формално се различават.

7. Суетата е мед, що звънти или кимвал, що звека*.

________________________________________
* Виж Първо послание до Коринтяни, 13:1