25 април 2017

Аз и себе си


Себе си препраща към онова, което заварвам, аз към онова, което върша.

Демаркация между двете е невъзможна.