20 април 2017

Историята и теория на коспирацията


Явно към опита на този, който е вътре в историята, 
принадлежи това, че тя го изненадва.

Ханс-Георг Гадамер


Онзи, който гледа на случващото се през матрицата на една теория на конспирацията, определено стои извън историята.
Стоящите извън историята, политически погледнато, са способни на най-големите престъпления.