20 април 2017

Историята и теория на коспирацията


Явно към опита на този, който е вътре в историята, 
принадлежи това, че тя го изненадва.

Ханс-Георг Гадамер


Онзи, който гледа на случващото се през матрицата на една теория на конспирацията, със сигурност не би могъл да бъде изненадан от нищо. Той определено стои извън историята.
Стоящите извън историята, политически погледнато, са способни на най-големите престъпления.