25 януари 2016

Онова, което не може да ни бъде отнето


Онова, което не може да ни бъде отнето, или го нямаме, или винаги ще го имаме.

Налице е едно деликатно съвпадение между алтернативите - ориентирано към нашето себе си.