08 август 2015

За автоматоните и автономоните


Думата автомат идва от гръцки и означава [действащ] самопроизволно или по собствено желание от auto (сам) + matos (желаещ). Думата е изкована още през Античността и не е резултат от ново словообразуване.
В горното обяснение обаче трябва да се добави израза привидно: автоматът представлява механизъм, който привидно действа по свой собствен почин или свое собствено желание.

Автоматите първоначално са били замислени по модела на живото, като имитация на живото. В този смисъл същинската противоположност на автоматичността е автономността.
Автономно е онова, което притежава принципа на живот и мислене в самото себе си, а не като вложено отвън.