24 април 2010

За "химията" на любовта


"Какво мислите за любовта? Нали нищо повече от закона за привличането?"
Хайнрих Хайне, Пътни картини

Дали съвременното говорене за "любовта като химия" е по-дълбокомислено от говоренето за "любовта като физика"?