12 март 2010

Causa


Causa e на латински причина. При това изключително - целева причина. А това означава - цел, която в качеството си на причина определя действията ни. Всяка цел обаче преди да е реализирана представлява идеал. Идеал, който е мяра за самия себе си.
В този смисъл каузата представлява начина, по който едно желано и неосъществимо (т.е. идеално) бъдеще определя нашето настоящо. Бъдещето се случва като актуално едва в своята неосъществимост. И точно това означава да имаш кауза.