10 юли 2008

Парадоксът на съвременната ситуация


Най-опасното нещо за съвременния човек е да си припомни, че е жив. Това би могло да коства живота му.
___________________
* Картината: Егон Шиле, Портрет на Алберт Гютерсло, 1918