24 януари 2019

Има безброй хора...


Има безброй хора във въздуха, на земята и в морето, но всичко, което наистина става, става с мен...


Борхес, Градината с разклоняващите се пътеки


Не съм попадал на по-поетично описание на Хейдегеровото понятие Jemeinigkeit (все-моевост), което от своя страна препраща към базисното за феноменологията на Хусерл положение, че всеки опит протича от първо лице.