02 декември 2016

Ноеза и ноема у Аристотел


У Аристотел има един хубав феноменологически момент, в който е изразена иманентната свързаност на ноетично и ноематично.

В книга iii на За душата се казва: "Едно и също е знанието в действителност и неговият предмет" 430a20.

Изразено по друг начин, мисълта и нагледа (т.е. непосредственото имане на предмета) в действителното познание съвпадат. Естествено, заслуга на феноменологията е да претълкулва подобно съвпадение като синтеза на припокриване.